Prowadzone ewidencje i rejestry

Sąd Rejonowy w Cieszynie prowadzi następujące urządzenia ewidencyjne, m.in. na podstawie których udzielane są stronom, uczestnikom postępowania, ich pełnomocnikom stosowne informacje:

1. repertoria:


- C, Ns, Nc, Co, P, Pm, Np, Po, Npw, Now, Nk, Nsm, RC, RNs, RCo, K, Ks, W.

2. wykazy:


- Cps,RCps, Med, Nsch, Alk, Nmo, Ko, Kp, Kop,Wp, Wo, Wog, D, Wu, Ar, Ow,

- kart Nw, Opm, Op,

- wykaz spraw zawieszonych.

3. kartoteki

4. zbiory wokand

5. księgi pomocnicze:

- kontrolka Wab,

- kontrolka wysłanych akt,

- kontrolka terminowego sporządzenia uzasadnień orzeczeń i załatwienia środków odwoławczych,

- kontrolka zatrzymanych praw jazdy,

- kontrolka nałożonych kar porządkowych,

- kontrolka spraw zagrożonych przedawnieniem,

- kontrolka spraw zawieszonych na podstawie art. 174 par. 1 pkt 1 kpc,

- kontrolka Zr,

- kontrolki Du, Pp,

- księga depozytów,

- skorowidze alfabetyczno - numeryczne,

- dzienniki korespondencji ogólnej.Ponadto w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzone są:Repertoria:

Kw, Zd, Ar,

Dzienniki:

- Ksiąg Wieczystych (Dz.Kw.)

- Zbioru dokumentów (Dz.Zd.)

- Odpisów (Dz.Odp.)

- Korespondencji ogólnej (KO)

Drukuj informację