Zamówienia poniżej 30000 euro

Dostawa opasarki do akt sądowych

Termin 05.12.2018 godz. 12.00


Rozstrzygnięcie postępowania

Informacja z otwarcia ofert

 

Ogłoszenie o wyborze

Outsourcing usług konserwatora w 2019r.

Termin 06.12.2018 do godz. 12.00
Rozstrzygnięcie postępowania Ogłoszenie o wyborze

Dostawa oprogramowania Office 2016

Termin składania ofert 22.11.2018 do godz. 11.00
Termin realizacji do 17.12.2018r.
Roztrzygnięcie postępowania Informacja o rozstrzygnięciu
| Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 | Strona 4 |